Werkwijze interviews afnemen

Wil jij interviews af laten nemen? Bijvoorbeeld voor jouw magazine, bedrijfsblad of website? Dat kan! Inmiddels heb ik jarenlange ervaring met het afnemen van interviews en deze omzetten tot aansprekende artikelen. Bovendien vind ik interviews afnemen één van de leukste aspecten van mijn werk als freelance tekstschrijver.

Zo krijg ik de meest bijzondere verhalen boven tafel

Interviewen vraagt om specifieke vaardigheden. Je moet goed kunnen luisteren, door kunnen vragen, snel kunnen samenvatten én ervoor zorgen dat mensen zich bij jou op hun gemak voelen. Door mijn nieuwsgierigheid, open blik en inlevingsvermogen weet ik de meest bijzondere verhalen boven tafel te krijgen. Benieuwd hoe ik te werk ga bij het afnemen van interviews? Dit is mijn werkwijze:

1. Interview plannen

Als je interviews afneemt, ben je altijd afhankelijk van de agenda van de persoon die je gaat interviewen. Daarom is het inplannen van het interview het allereerste wat ik doe, zodra ik de contactgegevens van de te interviewen persoon binnen heb. Op die manier zorg ik ervoor dat ik de interviews binnen de afgesproken deadline kan afnemen en uitwerken.

2. Inlezen en voorbereiden

Voordat ik een interview afneem, doe ik grondig research. Naar de persoon en indien van toepassing ook naar het bedrijf waar die persoon werkt. Daarnaast verdiep ik mij in het onderwerp, zodat ik er zeker van ben dat ik weet waar de geïnterviewde over praat en ik gerichte vragen kan stellen.

Daarna stel ik een topiclijst op met vragen die ik sowieso gesteld wil hebben. Het leuke van interviews afnemen is echter dat de uitkomst niet van te voren vaststaat. Je weet vooraf niet wat iemand gaat antwoorden en hoe je daar als interviewer op gaat inhaken. Daarom maak ik altijd een topiclijst, maar ga ik hier tijdens het interview flexibel mee om.

3. Interview afnemen

Na de voorbereiding is het tijd om het interview af te nemen. Ik neem het interview meestal op, zodat ik het gesprek eventueel terug kan luisteren. Uiteraard houd ik de geluidsopname alleen voor eigen gebruik.

4. Interview uitwerken en artikel schrijven

Nadat ik het interview heb afgenomen, werk ik het zo snel mogelijk uit. Het liefst dezelfde dag nog als het gesprek nog vers in mijn hoofd zit.

5. Artikel terugleggen bij de geïnterviewde

Als ik het interview heb verwerkt in een artikel voor een magazine, bedrijfsblad of website, leg het ik het interview vóór publicatie altijd terug bij de geïnterviewde persoon. Ik stem het artikel dan met hem of haar af, zodat ik er zeker van ben dat ik de woorden van de geïnterviewde op juiste manier heb geïnterpreteerd en dat hij of zij zichzelf in het artikel herkent.

6. Artikel naar de opdrachtgever

Als het artikel is afgestemd met de geïnterviewde, verzend ik het naar mijn opdrachtgever. Eventueel verwerk ik daarna nog de feedback van mijn opdrachtgever.

Interviews af laten nemen?

Ben jij op zoek naar iemand die interviews afneemt voor jouw magazine of website? Iemand die echt goed doorvraagt, bijzondere verhalen boven tafel weet te krijgen en dit vervolgens omzet tot een artikel dat de aandacht van jouw lezer weet vast te houden?

Menu