Tekstschrijver openbare ruimte | Kracht van content

Megaborn: artikelen

De missie van Megaborn is om steden, dorpen en wijken veilig, leefbaar en bereikbaar te maken en aan te passen aan de klimaatuitdagingen, de mobiliteits- en de energietransitie. Megaborn adviseert gemeenten, provincies en waterschappen hierin.

Dit schreef ik voor Megaborn

Menu